Definasi Pembiayaan Peribadi Islamik

Definasi Pembiayaan Peribadi Islamik

Pembiayaan peribadi Islamik adalah produk yang dijalankan menerusi perbankan Islam. Perbankan Islam adalah sistem perbankan yang dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan berasaskan prinsip Shariah (Hukum Islam).

Info Ccriss & Ctos

Info Mengenai CCRIS & CTOS

Kedua-duanya menyediakan laporan kredit, namun CCRIS berada di bawah Bank Negara Malaysia manakala CTOS dikendalikan secara persendirian. Satu lagi perbezaan utama adalah bagaimana maklumat itu dikumpulkan.

Pengawalan Hutang

Langkah Pengawalan Hutang Dengan Efisyen

Pengawalan hutang adalah sangat penting untuk mengekalkan skor kredit yang baik. Hutang yang diuruskan dengan lebih efektif akan membuatkan anda mempunyai kawalan yang lebih baik & memberi kesan yang positif terhadap kesihatan kredit anda