TAWARAN ISTIMEWA

TAWARAN ISTIMEWA PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI Tawaran Istimewa ini terbuka untuk semua pelanggan yang membuat permohonan pembiayaan peribadi melalui laman web ini. Permohonan yang berjaya akan menerima cenderahati khas daripada pihak …

Apakah maksud pembiayaan secara islamik

APAKAH PEMBIAYAAN PERIBADI ISLAMIK

APAKAH PEMBIAYAAN PERIBADI ISLAMIK APAKAH MAKSUD DAN BAGAIMANA PEMBIAYAAN PERIBADI ISLAMIK BERFUNGSI Pembiayaan peribadi Islamik adalah produk yang dijalankan menerusi perbankan Islam. Perbankan Islam adalah sistem perbankan yang dilesenkan oleh …

Pengawalan Hutang

PENGAWALAN HUTANG

TUJUAN UTAMA PENGAWALAN HUTANG Pengawalan hutang adalah sangat penting untuk mengekalkan skor kredit yang baik. Untuk pengawalan hutang dengan cara yang lebih efisyen, tugas anda seterusnya adalah untuk mengambil langkah-langkah …

Mohon pembiayaan peribadi anda dengan Pantascash

TIPS PEMBIAYAAN PERIBADI PANTAS

TIPS MENDAPATKAN PEMBIAYAAN PERIBADI DENGAN PANTAS DAN MUDAH Pada artikel ini saya akan memberikan tips bagi mendapatkan pembiayaan peribadi dengan pantas dan mudah. Pada zaman sekarang, semua perkara memerlukan wang …

Credit Report

INFO CCRIS & CTOS

INFO CCRIS & CTOS Apakah itu CCRISS? Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) menyediakan laporan kredit dan diuruskan oleh Biro Kredit Bank Negara Malaysia. Jadi pada asasnya, CCRIS mengumpul maklumat kredit …